Wypowiedzi formy - dramat por

Wypowiedzi formy - dramat por

TEKST POBOCZNY

Poboczny tekst.

Por. dramat - formy wypowiedzi..

Oceń przydatność:

+   -

Pisanie tekstów za pieniądze:

  • Patrz Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim J. Sławińskiego.
  • Patrz wiersz polski.
  • Nawiasowe wtrącenia w zdaniu. Parenteza bywa na ogół wyznacznikiem stylu.