Formy krasowe, Fazy przejścia demograficznego

Formy krasowe, Fazy przejścia demograficznego

Fazy przejścia demograficznego, Formy krasowe

Mobilne biuro podróży

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  • Fazy przejścia demograficznego - Faza I (wysokostacjonarna) – charakteryzuje się wysokimi wartościami współczynników urodzeń i zgonów; w efekcie tego przyrost naturalny jest niewielki, wahający się w okolicy zera
  • Formy krasowe - Kras powierzchniowy:• żłobki krasowe,• żebra krasowe,• leje krasowe (wertepy),• uwały (kilka połączonych lejów krasowych),• zapadliska krasowe,• wąwozy krasowe,• jary krasowe,•
Formy krasowe, Fazy przejścia demograficznego