arcydzieło archaizm apozycja co to jest
Arcydzieło, Archaizm, Apozycja, Apostrofa, Antropomorfizacja, Antonomazja, Antonim, Animizacja.

Wypracowanie, tekst, opis, wyjaśnienie, pojęcie, termin na A

 • Czym jest ASYNDETON Znaczenie części. Słynnym asyndetonem jest wypowiedź Cezara: Veni, vidi, vici ( Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem ). To jest charakterystyczny rys
 • Czym jest ATTYCYZM Znaczenie retorycznych w antyku. Attycyzm wyróżniał się elegancją i intelektualizacją wypowiedzi. Geneza nazwy wskazuje na mówców greckich z V i IV w
 • Czym jest AUGMENTATYW Znaczenie pogrubienie wyrazu (na przykład chłopisko , dworzyszcze ). Augmentatyw ma funkcję ekspresywną, wiążącą się regularnie z określeniami
 • Czym jest ALUZJA LITERACKA Znaczenie współczesnego, późniejszego) do jego poprzedników (dzieł poprzednich). Na przykład w Ferdydurke W. Gombrowicza znajdujemy zdanie: W połowie
 • Czym jest ADIDEACJA Znaczenie innego słowa, które nie jest z tym pierwszym powiązane pod względem znaczenia. Adideację stosuje się w celu osiągnięcia efektu
 • Czym jest ANTANAKLASIS Znaczenie wyraz ujawnia swą dwuznaczność w dialogu dwóch osób, rozumiejących odmiennie najważniejszy słowo: Mówi nie na żarty! - Ma prawo być głodny
 • Czym jest AUTOBIOGRAFIA Znaczenie definicji autobiografia to utwór, którego tematem jest swoje życie autora, koleje jego losu, gesty albo zdarzenia, których był świadkiem
 • Czym jest AUTOR JAKO KATEGORIA OPISU Znaczenie literaturoznawstwie rozpatrywana w wielu aspektach. Nie mniej jednak granice pomiędzy tymi metodami rozumienia kategorii autora nie są
 • Czym jest APART (MÓWIENIE NA STRONIE) Znaczenie Zobacz dramat - formy wypowiedzi
 • Czym jest ABSURD Znaczenie fałszywy (ton), niedorzeczny, nierozumny, niestosowny . Kolokwialnie użytkowane jest na ustalenie tego, co sprzeczne, bezsensowne, bzdurne
 • Czym jest ARTZIN Znaczenie Poświęcona w pierwszej kolejności poezji i sztuce, odmiana fanzinów (z angielskiego fan - miłośnik, wielbiciel + [maga] zine), a więc
 • Czym jest ARYSTOTELESA POETYKA I RETORYKA Znaczenie Zobacz Poetyka Arystotelesa, Retoryka Arystotelesa. Por. retoryka
 • Czym jest AMFIBRACH Znaczenie Zobacz wiersz polski
 • Czym jest ANTYTEZA Znaczenie albo dwóch pojęć) uzyskane dzięki paralelizmowi składniowemu. Odpowiednikiem może być slogan antyalkoholowy: Kto myśli, ten nie pije, kto
 • Czym jest ABC CZYTANIA EZRY POUNDA Znaczenie jednocześnie jeden z najwybitniejszych pisarzy amerykańskich XX wieku i w najwyższym stopniu wpływowych krytyków i badaczy literatury
 • Czym jest ASONANS Znaczenie Zobacz rym
 • Czym jest AKT MOWY Znaczenie Zobacz teoria aktów mowy
 • Czym jest ANIMALIZACJA Znaczenie Zobacz. animizacja
 • Czym jest ANAKRUZA Znaczenie Zobacz wiersz polski
 • Czym jest ANALIZA DZIEŁA LITERACKIEGO Znaczenie Zobacz interpretacja dzieła literackiego
 • Czym jest ANAPEST Znaczenie Zobacz wiersz polski
 • Czym jest ANEGDOTA Znaczenie humorystyczne opowiadanie przedstawiające przeważnie epizod z życia znanej osoby, funkcjonujące jako jeden z żywych do dziś gatunków
 • Czym jest ANTYKADENCJA Znaczenie Zobacz intonacja
 • Czym jest ARCHAIZACJA Znaczenie współcześnie do dykcji literatury wieków dawnych. Taka stylizacja bazuje na doborze odpowiednich wyrazów (realia charakterystyczne dla
 • Czym jest ADRESAT Znaczenie Zobacz komunikacja literacka; Stosunki osobowe w komunikacji literackiej A. Okopień-Sławińskiej
 • Czym jest AZJANIZM Znaczenie retorycznych antyku; powstał w III wieku przed naszą erą na terenach Azji Mniejszej (Frygia, Karia, Myzja), objętych ekspansją kultury
 • Czym jest ARCHETYP Znaczenie Zobacz krytyka mitograficzna, poezja a psychologia, psychoanaliza, teoria archetypu N. Frye´a
 • Czym jest ALITERACJA Znaczenie następnych wyrazów w wierszu albo prozie. Aliteracja jest znana od antyku (Homer, Horacy, Wergiliusz), a w średniowieczu była wyróżnikiem
 • Czym jest AFEREZA Znaczenie Zobacz hiatus
 • Czym jest AKAPIT Znaczenie wyodrębniony przez następne wcięcia w kolumnie druku. W szablonowych badaniach składniowych nie mówiono o roli a. w strukturze wypowiedzi
 • Czym jest ALEGACJA Znaczenie Zobacz cytat, intertekstualność
 • Czym jest ALEGORIA Znaczenie gdzie definicja abstrakcyjne jest przedstawione jako konkretny element (na przykład w skonwencjonalizowanej metaforze obracającego się koła
 • Czym jest AMFIBOLA Znaczenie uniemożliwia jego jednoznaczną interpretację (na przykład Dziecko gryzie szczenię ). Pisarze wyzyskują takie możliwości syntaksy, aby
 • Czym jest ANAFORA Znaczenie na powtarzaniu tego samego wyrażenia najpierw następnych członów wypowiedzi: Straszliwa burza morska bywa, Straszliwa woda, gdy rozlewa
 • Czym jest ANAGRAM Znaczenie liter. Słynny jest anagram KALIBAN - KANIBAL z Burzy Szekspira albo także INCEST - INSECT z Lolity W. Nabokova (incest - kazirodztwo
 • Czym jest ANAKOLUT Znaczenie może zastosować taką strukturę syntaktyczną, aby wskazać na przykład zdenerwowanie bohatera (słynna spowiedź Jacka Soplicy; bełkotliwe
 • Czym jest ANALIZA EIDETYCZNA Znaczenie Zobacz fenomenologiczna koncepcja dzieła literackiego R. Ingardena
 • Czym jest ANIMIZACJA Znaczenie nieożywione nabierają rumieńców życia ( fabryka rusza się , auto pożera przestrzeń ). Por. personifikacja. Odmianą animizacji jest
 • Czym jest ANTONIM Znaczenie właściwy) albo dopełnienia się (antonim komplementarny) dwu kontrastowych wyrazów: gruby - cienki, nalać - wylać, matka - tata, Jan nie
 • Czym jest ANTONOMAZJA Znaczenie pospolitego albo odwrotnie (Kiepura - wybitny śpiewak , Casanova - uwodziciel , mężczyzna zmieniający partnerki ; alpinista - zamiast
 • Czym jest ANTROPOMORFIZACJA Znaczenie przypisuje się przedmiotom nieożywionym, zwierzętom, roślinom i całemu kosmosowi. Antropomorfizacja jest mniej stereotypowa i mniej
 • Czym jest APOSTROFA Znaczenie zjawiska przyrodniczego, które tym samym ulega personifikacji. Przykładowo: Dziki Wietrze Zachodni, tchu jesiennej pory (wiersz P.B
 • Czym jest APOZYCJA Znaczenie rzeczowniki występujące wspólnie, z których jeden ustala inny na zasadzie zgody (baba Herod, dziadek jubilat, krowa rekordzistka). Apozycja
 • Czym jest ARCHAIZM Znaczenie zasobu leksykalnego danego języka w relacji do jego stanu późniejszego. Archaizmów nie używa się zwykle w mowie potocznej, a ich użycie
 • Czym jest ARCYDZIEŁO Znaczenie literatury narodowej - arcydzieło narodowe (na przykład Pan Tadeusz A. Mickiewicza), czy szeregu gatunku - na przykład arcydzieło powieści

Słownik dla redaktora naczelnego

Tekst, wypracowanie, objaśnienie, opis.

Definicja Arcydzieło, Archaizm, Apozycja, Apostrofa, Antropomorfizacja, Antonomazja, Antonim, Animizacja, Analiza Eidetyczna, Anakolut, Anagram, Anafora, Amfibola informacje.

Co to jest Arcydzieło, Archaizm, Apozycja, Apostrofa znaczenie.