eufonia ewolucja literacka co to jest
Eufonia, Ewolucja Literacka, Esej, Epika - Dzieje Rodzaju, Escarpita Roberta - Literatura A.

Wypracowanie, tekst, opis, wyjaśnienie, pojęcie, termin na E

 • Czym jest ECHOLALIA Znaczenie w ludowych przyśpiewkach albo refrenach pieśni i piosenek ( da da dana , oj dana dana i tym podobne). Wynikiem echolalii może być
 • Czym jest EKWIWOKACJA Znaczenie do tekstu wieloznaczność. Ekwiwokacja może występować na poziomie fonetycznym, leksykalnym albo ideowym utworu literackiego
 • Czym jest ELIPSA Znaczenie pominięto w wypowiedzeniu jakiś człon w celu powiększenia ekspresji tekstu (na przykład podkreślenia patosu). Na przykład u Grochowiaka
 • Czym jest EPIFORA Znaczenie słowa poprzez powtórzenie ich na końcu wersu (albo wypowiedzi). U Leśmiana czytamy: Błogosławiąc snom wszelkim, leciał w dalsze
 • Czym jest EZOPOWY JĘZYK Znaczenie cenzura, poezja a polityka). Autor, chcąc zakamuflować swe prawdziwe intencje, może posłużyć się alegorią, dwuznacznikami
 • Czym jest ECO Znaczenie formy wspólnej rozmaitym zjawiskom jednostkowym. Zamiast forma można powiedzieć struktura: chodzi o całość organiczną , która ma postać
 • Czym jest EPITET Znaczenie Rozróżnia się epitety: 1. metaforyczne ( głębokie spojrzenie , złote serce ), 2. metonimiczne ( białe sady zamiast ´sady z kwitnącymi
 • Czym jest EPIZOD Znaczenie Zobacz fabuła
 • Czym jest ELIZJA Znaczenie Zobacz hiatus
 • Czym jest EKFRAZA Znaczenie odnoszący się do jakiegoś dzieła sztuki. Termin ekphrasis oznaczał w starożytnej Grecji precyzyjny opis . Zasadniczo można wyróżnić dwa
 • Czym jest EUFEMIZM Znaczenie kłopotliwej kwestii czy informacji. Zamiast mówić o kimś nieładny powiemy brzydki albo oryginalnej urody , zamiast niedobry - zły albo nie
 • Czym jest EKLOGA Znaczenie Zobacz sielanka
 • Czym jest EKSKLAMACJA Znaczenie Zobacz wykrzyknienie
 • Czym jest ELOKUCJA Znaczenie Zobacz retoryka
 • Czym jest EPIGRAMAT Znaczenie zamyka się już w samej jego nazwie, wyraz epigramma znaczy gdyż po grecku napis , czyli formę krótką i, jak można się domyślać, spójną i
 • Czym jest EPOKA LITERACKA Znaczenie historycznoliterackiego zamknięty w ustalonych ramach czasowych, charakteryzujący się swoistym, dynamicznym układem prądów literackich
 • Czym jest EPOS (EPOPEJA) Znaczenie rodowodzie antycznym w formie obszernego utworu wierszowanego. Jego klasyczną i kanoniczną realizacją jest epos homerycki - wzorzec
 • Czym jest ESCARPITA ROBERTA - LITERATURA A SPOŁECZEŃSTWO Znaczenie Zobacz Poezja a społeczeństwo R. Escarpita
 • Czym jest EPIKA - DZIEJE RODZAJU Znaczenie okolicy liryki i dramatu) rodzajów literackich, które podzielone są na gatunki i ich odmiany (na przykład epika - powieść - powieść
 • Czym jest ESEJ Znaczenie poezja a filozofia), naukowej, publicystycznej albo krytycznej. Jest gatunkiem wypowiedzi z pogranicza piśmiennictwa i literatury. Jest
 • Czym jest EWOLUCJA LITERACKA Znaczenie zmian zachodzących w poezji i decyzyjnych o jej procesualnym charakterze (zwanym procesem historycznoliterackim - por. Synchronia i
 • Czym jest EUFONIA Znaczenie względem ich walorów brzmieniowych. W polszczyźnie chodzi tu między innymi o eliminowanie z wiersza głosek syczących albo szumiących

Słownik dla redaktora naczelnego

Tekst, wypracowanie, objaśnienie, opis.

Definicja Eufonia, Ewolucja Literacka, Esej, Epika - Dzieje Rodzaju, Escarpita Roberta - Literatura A Społeczeństwo, Epos (Epopeja), Epoka Literacka, Epigramat, Elokucja informacje.

Co to jest Eufonia, Ewolucja Literacka, Esej, Epika - Dzieje Rodzaju znaczenie.