ironia interpretacja dzieła co to jest
Ironia, Interpretacja Dzieła Literackiego, Iluzja Narracji Mówionej, Idiom, Ideologia W Literaturze.

Wypracowanie, tekst, opis, wyjaśnienie, pojęcie, termin na I

 • Czym jest INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA Znaczenie brzmieniowej utworu literackiego ( rymy, aliteracje, onomatopeje, paronomazje, anagramy, echolalia). Kluczową funkcją instrumentacji
 • Czym jest INTONACJA Znaczenie wyodrębniać poszczególne przedmioty w obrębie strumienia mowy. Wyróżniamy intonację zdaniową i intonację wierszową. Intonacja zdaniowa
 • Czym jest INWERSJA Znaczenie To jest chwyt składniowy szczególnie chętnie użytkowany w momencie baroku (M. Sęp-Szarzyński) i klasycyzmu. W. Borowy oblicza inwersje w
 • Czym jest INDYWIDUALIZACJA JĘZYKA POSTACI LITERACKICH Znaczenie różnicowaniu języka postaci w prozie, literaturze i dramacie. Wystarczy przypomnieć gwarę w Chłopach W. Reymonta, język francuski bohaterów
 • Czym jest INWENCJA Znaczenie Zobacz retoryka
 • Czym jest INTERTEKSTUALNO¦Ć Znaczenie nawiązań do innych tekstów (w tym również tekstów kultury takich jak malarstwo, rzeźba, muzyka i tak dalej). Definicja intertekstualności
 • Czym jest INWOKACJA Znaczenie apostrofy, umieszczonej najpierw utworu epickiego. Tradycyjnie inwokacja przynosiła w utworach starożytnych pisarzy greckich i rzymskich
 • Czym jest IDEA DZIEŁA LITERACKIEGO Znaczenie Zobacz dzieło literackie, poezja a polityka
 • Czym jest IDEOLOGIA W LITERATURZE Znaczenie Zobacz poezja a polityka
 • Czym jest IDIOM Znaczenie Zobacz frazeologizm
 • Czym jest ILUZJA NARRACJI MÓWIONEJ Znaczenie udające opowiadanie ustne, wykorzystujące takie cechy wypowiedzi mówionej, jak żywa improwizacja, swoboda, nieuporządkowanie
 • Czym jest INTERPRETACJA DZIEŁA LITERACKIEGO Znaczenie tłumaczenie (wskazanie) sensu albo także swoistości danego dzieła. Można rzec, Iż to jest typ uważnej lektury (R. Ingarden mówi o postawie
 • Czym jest IRONIA Znaczenie udawanie głupszego; termin jest przeważnie stosowany w znaczeniu psychologicznym, estetycznym i filozoficznym. Ironia w znaczeniu

Słownik dla redaktora naczelnego

Tekst, wypracowanie, objaśnienie, opis.

Definicja Ironia, Interpretacja Dzieła Literackiego, Iluzja Narracji Mówionej, Idiom, Ideologia W Literaturze, Idea Dzieła Literackiego, Inwokacja, Intertekstualno¦Ć informacje.

Co to jest Ironia, Interpretacja Dzieła Literackiego, Iluzja Narracji znaczenie.