katachreza krytyka tematyczna co to jest
Katachreza, Krytyka Tematyczna, Krytyka Literacka, Krytyka Feministyczna, Konsonans, Koncept.

Wypracowanie, tekst, opis, wyjaśnienie, pojęcie, termin na K

 • Czym jest KALAMBUR Znaczenie sobą wyrazów i zdań: 1) kalambur-kameleon , gdzie połączone wyrazy zachowują własną nienaruszoną formę, 2) kalambur-krokodyl , gdzie jeden
 • Czym jest KLAUZULA Znaczenie rytmiczny. W starożytności stanowiła składnik sztuki oratorskiej (por. retoryka). Występuje w wierszu i w prozie rytmicznej. W wierszu to
 • Czym jest KOMIZM Znaczenie zdarzeń, cech charakterystycznych postaci, budzących śmieszność albo wesołość, lecz również kategoria estetyczna, która jest fundamentem
 • Czym jest KOMUNIKAT JĘZYKOWY (LITERACKI, POETYCKI) Znaczenie Por. komunikacja literacka, Poetyka w świetle językoznawstwa R. Jakobsona, Stosunki osobowe w literackiej komunikacji A. Okopień-Sławińskiej
 • Czym jest KRONIKA Znaczenie który łączy w sobie faktograficzną ścisłość z fikcją w jednym rytmie opowieści o czasach najdawniejszych, dawnych albo współczesnych w
 • Czym jest KONKRETYZACJA DZIEŁA LITERACKIEGO Znaczenie Zobacz fenomenologiczna koncepcja dzieła literackiego R. Ingardena
 • Czym jest KARNAWALIZACJA Znaczenie poprzez M. Bachtina w pracy Problemy poetyki Dostojewskiego (gł. w rozdziale Właściwości utworów Dostojewskiego) (1929), a rozwinięty i
 • Czym jest KOMPOZYCJA DZIEŁA Znaczenie Zobacz akapit, czas w dziele literackim, fabuła, narrator, postać literacka, retoryka, sjużet
 • Czym jest KULTURA LITERACKA Znaczenie mówiąc - sposób rozumienia literatury charakterystyczny dla publiczności literackiej danego miejsca i czasu. J. Sławiński definiuje kulturę
 • Czym jest KRYTYKA MITOGRAFICZNA Znaczenie dość dokładna. W poezji przedmiotu funkcjonuje w okolicy krytyki archetypowej czy archetypicznej w zasadzie jako ustalenia synonimiczne
 • Czym jest KOGNITYWIZM Znaczenie najmłodszych metodologii. W Ameryce pojawił się w latach osiemdziesiątych, w Polsce w tym samym czasie rozwijały się poglądy bardzo
 • Czym jest KONWENCJA LITERACKA Znaczenie literacki, utrwalony (powielany, powtarzany) w wielu dziełach literackich i odpowiadający przyzwyczajeniom odbiorcy zespół wzorcowych
 • Czym jest KRONIKA TYGODNIOWA Znaczenie która prócz opisanych cech odznacza się: systematycznością (raz na tydzień), nadtytułem (właśnie Kronika tygodniowa), stałym miejscem w
 • Czym jest KLISZA Znaczenie powszechnie (na przykład składać życzenia , słowa kondolencji , czerwony jak burak ), który w literaturze nazywa się watą poetycką . K
 • Czym jest KOMEDIA Znaczenie dzieje rodzaju) wywodzący się z czasów antycznych. Do ukształtowanych w początkach jej istnienia cech należą: szczęśliwe zakończenie
 • Czym jest KIERUNEK LITERACKI Znaczenie Zobacz prąd literacki
 • Czym jest KLASYKA Znaczenie Zobacz ABC czytania E. Pounda
 • Czym jest KLAUZULA Znaczenie Zobacz wiersz polski
 • Czym jest KURS JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO FERDYNANDA DE SAUSSUR Znaczenie twórcę strukturalizmu, aczkolwiek oczywiście pewne prekursorskie koncepcje pojawiały się już przedtem. Był to językoznawca szwajcarski
 • Czym jest KATALEKSA Znaczenie Zobacz wiersz polski
 • Czym jest KRZYŻOWANIE SIĘ POSTACI GATUNKOWYCH JAKO WYZNACZN Znaczenie jest zagadnienie ewolucji (zmiany, przekształcenia) gatunku literackiego. Klasyczną rozprawą, która to zagadnienie podejmuje, jest rozprawa
 • Czym jest KADENCJA Znaczenie Zobacz intonacja
 • Czym jest KOMUNIKACJA LITERACKA Znaczenie Czarnik, jeden z najlepszych polskich znawców zagadnienia - pochodzi od łacińskiego communicare , co oznacza między innymi wspólnym uczynić
 • Czym jest KONCEPT Znaczenie polegająca na inteligentnym operowaniu antytezami, gradacjami, paralelizmami, paradoksami i oksymoronami w wierszu, który w dodatku kończy
 • Czym jest KONSONANS Znaczenie Zobacz rym
 • Czym jest KRYTYKA FEMINISTYCZNA Znaczenie dyscyplin współczesnego literaturoznawstwa. To zdarzenie nowe, krystalizujące się od lat siedemdziesiątych XX wieku, wspólnie z
 • Czym jest KRYTYKA LITERACKA Znaczenie zasadniczych rysów postawy intelektualnej w czasach nowożytnych. Nic zatem dziwnego, Iż krytyka literacka (i artystyczna) jako osobna
 • Czym jest KRYTYKA TEMATYCZNA Znaczenie siedemdziesiątych, w krytyce literackiej we Francji dochodzi do głosu nurt określany mianem krytyki tematycznej. Nazwę wywodzi od definicje
 • Czym jest KATACHREZA Znaczenie niezestrojonych) członach. Katachreza pojawia się w tekstach patetycznych ( ręka mojego serca u św. Augustyna) i świeckich (słynny lapsus

Słownik dla redaktora naczelnego

Tekst, wypracowanie, objaśnienie, opis.

Definicja Katachreza, Krytyka Tematyczna, Krytyka Literacka, Krytyka Feministyczna, Konsonans, Koncept, Komunikacja Literacka, Kadencja, Krzyżowanie Się Postaci informacje.

Co to jest Katachreza, Krytyka Tematyczna, Krytyka Literacka, Krytyka znaczenie.