bund co to jest
Definicja Bund: 1902 i 1906-12 wchodził w skład Socjaldemokratycznej Partii Robotn. Rosji. W Polsce.

Czy przydatne?

Definicja Bund

Co to znaczy: żyd. partia socjalist., zał. w 1897 w Wilnie; w latach 1898-1902 i 1906-12 wchodził w skład Socjaldemokratycznej Partii Robotn. Rosji. W Polsce działał do 1949

Kim jest Bund znaczenie w Postać biografia B .