cluny co to jest
Definicja Cluny: benedyktyńskie. Stanowiło ono centrum reform zach. chrześcijaństwa w X-XII w.

Czy przydatne?

Definicja Cluny

Co to znaczy: miasto franc. w Burgundii, w 910 zał. tu słynne opactwo benedyktyńskie. Stanowiło ono centrum reform zach. chrześcijaństwa w X-XII w. Działalność reformatorska opactwa zaznaczyła się w pierwszej kolejności w powstaniu tak zwany kongregacji w Cluny (kongregacji kluniackiej): zrzeszenia samodzielnych klasztorów benedyktyńskich z różnych państw euro. podlegających opatowi w Cluny. Kongregacja kluniacka podlegała bezpośrednio papiestwu, stając się istotnym faktorem w realizacji dzieła reformy gregoriańskiej

Kim jest Cluny znaczenie w Postać biografia C .