demokracja ateńska co to jest
Definicja demokracja ateńska: Klejstenesa, gdzie o istotnych kwestiach państwa decydowała.

Czy przydatne?

Definicja Demokracja Ateńska

Co to znaczy: ustrój społ.-polit. staroż. Aten, zapoczątkowany poprzez Klejstenesa, gdzie o istotnych kwestiach państwa decydowała większością głosów całość obywateli ( zebranie ludowe). Obywatelstwo ateńskie nie przysługiwało kobietom, niewolnikom, wyzwoleńcom i przybyszom z innych krajów. By umożliwić każdemu z obywateli udział w obradach zebrania ludowego i sędziom w trybunałach, wprowadzono płaca rekompensujące uczestnictwo w pracy tych organów władzy. Urzędy przyznawano w drodze losowania. Klasyczna forma demokracji w społeczeństwie opartym na niewolnictwie

Kim jest demokracja ateńska znaczenie w Postać biografia D .