kobiet emancypacja co to jest
Definicja emancypacja kobiet: majątkowych i polit. i dostępu do wykształcenia i pracy. Ruch społ.

Czy przydatne?

Definicja Emancypacja Kobiet

Co to znaczy: uzyskiwanie poprzez kobiety równych z mężczyznami praw majątkowych i polit. i dostępu do wykształcenia i pracy. Ruch społ. stawiający sobie takie cele został zapoczątkowany w W. Brytanii i USA już w 1 poł. XIX w., lecz w obu tych państwach pełne prawa wyborcze kobiety uzyskały dopiero po I wojnie świat. Na ziemiach pol. mechanizm ten zaczął się w 2 poł. XIX w. wspólnie z odchodzeniem (widocznym po 1864) od tradycyjnego modelu społeczeństwa; zaczęto wówczas tworzyć szkoły ogólnokształcące i zawodowe dla dziewcząt, rozpoczęto starania o prawo wstępu na wyższe uczelnie, powstawały zakłady usługowe zatrudniające kobiety; propagatorkami idei e.k. w epoce pozytywizmu były: E. Orzeszkowa, M. Konopnicka, na przełomie XIX i XX w. J. Dawidowa, K. Bujwidowa. W odrodzonej w 1918 Polsce kobiety od początku dostały prawa wyborcze

Kim jest emancypacja kobiet znaczenie w Postać biografia E .