faszyzm co to jest
Definicja faszyzm: Nazwa od najwcześniej stworzonych wł. organizacji kombatanckich Fascio Italiani.

Czy przydatne?

Definicja Faszyzm

Co to znaczy: ideologia i ruch polit. występujący gł. po I wojnie świat. Nazwa od najwcześniej stworzonych wł. organizacji kombatanckich Fascio Italiani di Combattimento. Wspólnymi cechami powstających w wielu państwach ideologii i ruchów były: nacjonalizm i szowinizm, antydemokratyzm i antyparlamentaryzm, kult wodza i oparcia się na jednej partii polit. wspomaganej organizacjami paramilitarnymi, demagogia w propagandzie, umiejętne zastosowanie mas, mitologizacja przeszłości, terror w praktyce polit. Za przyczynę stworzenia f., który przeciwstawiał się zarówno socjalizmowi i komunizmowi, jak i dotychczasowemu kapitalizmowi, uważane jest załamanie dotychczasowego mechanizmu wartości w konsekwencji wojny świat., frustrację wielu grup społ., a zwł. młodzieży. Szczególnie sporą popularność uzyskał w państwach, gdzie brak było utrwalonej tradycji rządów parlamentarnych i gdzie mocne były konflikty narodowościowe. Postępowi f. pomogły ogromny kryzys gosp. i masowe bezrobocie. W najwyższym stopniu znane ruchy faszystowskie objęły władzę we Włoszech, Niemczech ( narodowy socjalizm), Hiszpanii. Jednak ruchy faszyst. albo zbliżone do faszyst. istniały także w Portugalii, Rumunii, Węgrzech, Chorwacji, państwach bałtyckich i państwach Ameryki Łacińskiej, a nawet USA czy Anglii. Dziś w wielu państwach odżywają ruchy zbliżone do faszyst.; przeważnie powodem są problemy etniczne i socjalne

Kim jest faszyzm znaczenie w Postać biografia F .