federaliści co to jest
Definicja federaliści: zwolennicy wzmocnienia władzy centralnej i ściślejszego związku stanów w.

Czy przydatne?

Definicja Federaliści

Co to znaczy: zwolennicy federacji, federalizmu; w Stanach Zjedn. - zwolennicy wzmocnienia władzy centralnej i ściślejszego związku stanów w latach 1789-1815 i w momencie wojny secesyjnej 1861-65. W zaborze austr. - politycy pol., którzy w latach 60. i 70. XIX w., w momencie walki o autonomię, opowiadali się za przekształceniem monarchii habsburskiej w kraj federacyjne

Kim jest federaliści znaczenie w Postać biografia F .