feudalizm co to jest
Definicja feudalizm: Wielkiego, rozpowszechniony w średniow. w pierwszej kolejności w Europie Zach.

Czy przydatne?

Definicja Feudalizm

Co to znaczy: 1. ustrój społ.-polit. zapoczątkowany w kraju Karola Wielkiego, rozpowszechniony w średniow. w pierwszej kolejności w Europie Zach., związany z systemem gosp., oparty na zależnościach osobistych pomiędzy wolnymi i na podzielonej własności ziemi. Powstał wskutek przekazywania poprzez monarchę uprawnień państwowych i ziemi ( lenno) swoim wasalom, którzy w podobny sposób uzależniali od siebie niższych wasali, przerywając łączność pomiędzy nimi a monarchą (najwyższym seniorem), wyjątek stanowiła Anglia. Społeczeństwo feudalne przedstawiało się jako piramida, której szeroką podstawę stanowili chłopi; wyraźnie rysował się podział fundamentalnych funkcji społ. (produkujący, walczący i modlący się); 2. mechanizm społ.-ekon. oparty na podziale własności ziemi na użytkową własność chłopów i zwierzchnią panów feudalnych, którzy z tytułu własności narzucali chłopom poddaństwo i rentę feudalną

Kim jest feudalizm znaczenie w Postać biografia F .