charles gaulle co to jest
Definicja Gaulle Charles de: przywód-ca tak zwany Wolnej Francji na terenie W. Brytanii.

Czy przydatne?

Definicja Gaulle Charles De

Co to znaczy: gen. i polityk franc. Po kapitulacji Francji w VI 1940 przywód-ca tak zwany Wolnej Francji na terenie W. Brytanii, organizator oddziałów "Wolnych Francuzów", od 1943 przewodn. Francuskiego Kom. Wyzwolenia Narodowego. Premier pierwszego rządu powojennego do I 1946, później wycofał się z życia polit. Powrócił w 1958 w momencie kryzysu państwa spowodowanego wojną w Algierii, premier, 1959-69 prezydent Francji. Pełniąc ten urząd dążył do umocnienia pozycji międzynar. Francji, między innymi poprzez ścisły sojusz z RFN. Stworzył stabilny mechanizm polit. oparty na silnej władzy prezydenckiej (odtąd mówi się o V Republice we Francji) i prawicowy ruch polit. określany od jego nazwiska gaullizmem

Kim jest Gaulle Charles de znaczenie w Postać biografia G .