lwowskie gubernium co to jest
Definicja gubernium lwowskie: w Galicji, istniało w latach 1772-1848 (przejściowo w 1796-1809.

Czy przydatne?

Definicja Gubernium Lwowskie

Co to znaczy: kolegialny urząd centralny, któremu podlegała administracja w Galicji, istniało w latach 1772-1848 (przejściowo w 1796-1809 istniało także gubernium krakowskie); od 1848 na czele administracji stał namiestnik

Kim jest gubernium lwowskie znaczenie w Postać biografia G .