lambert hotel co to jest
Definicja Hotel Lambert: poprzez A.J. Czartoryskiego, od 1861 poprzez W. Czartoryskiego; nazwa.

Czy przydatne?

Definicja Hotel Lambert

Co to znaczy: konserwatywno-liberalny obóz Ogromnej Emigracji kierowany poprzez A.J. Czartoryskiego, od 1861 poprzez W. Czartoryskiego; nazwa pochodzi od nabytej w 1843 poprzez Czartoryskiego rezydencji w Paryżu; liczył na odbudowę Polski jako monarchii konstytucyjnej ze zmodyfikowaną Konstytucją 3 maja (od 1845 opowiadał się za uwłaszczeniem chłopów) wskutek wojny euro.; prowadził działalność dyplomatyczną, utrzymywał sieć agentów w Europie Zach. i na Bałkanach, nawiązał współpracę z politykami serb. i bułg.; posiadał organizacje literackie, naukowe, dobroczynne, między innymi Bibliotekę Polską w Paryżu, Tow. Historyczno-Literackie; inspirował także wydawanie prasy ("Kronika Emigracji Polskiej", "Trzeci Maj", "informacje Polskie"); działał do 1870

Kim jest Hotel Lambert znaczenie w Postać biografia H .