paryska komuna co to jest
Definicja Komuna Paryska: nastawionym Paryżu 28 III 1871 w konsekwencji kompromitacji rządu franc.

Czy przydatne?

Definicja Komuna Paryska

Co to znaczy: władza rewol. utworzona w bojowo i nieprzejednanie nastawionym Paryżu 28 III 1871 w konsekwencji kompromitacji rządu franc., jaką była kapitulacja przed Prusakami. Porada Komuny (rząd rewolucyjny) pod wpływem socjalistów (zwł. L. Blanc) dążyła do budowy państwa o cechach dyktatury proletariatu, czego wyrazem było między innymi połączenie władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, częściowa nacjonalizacja i przejmowanie poprzez związki robotników zakładów przem.; powszechne, bezpłatne i laickie nauczanie; armię miała zastąpić złożona z uzbrojonych robotników Gwardia Narodowa. Wobec przeciwników stosowano terror. 28 V wojska podległe rządowi w Wersalu zdobyły Paryż i rozpoczęły krwawą rozprawę z komunardami: około 17 tys. osób rozstrzelano, 13 tys. skazano na ciężkie roboty i więzienie; do najwybitniejszych przywódców należeli: L. Ch. Delescluze, E. Vaillant i Polacy: J. Dąbrowski, W. Wróblewski

Kim jest Komuna Paryska znaczenie w Postać biografia K .