stanław konarski co to jest
Definicja Konarski Stanisław: pijarskiego w Polsce, założyciel nowoczesnej szkoły Collegium.

Czy przydatne?

Definicja Konarski Stanisław

Co to znaczy: pijar, pedagog, poeta polit. Reformator szkolnictwa pijarskiego w Polsce, założyciel nowoczesnej szkoły Collegium Nobilium. Zainicjował zgromadzenie i wydanie pol. konstytucji sejmowych (Volumina legum). Fundamentalne dzieło dotyczące ustroju państwa to O skutecznym rad sposobie..., gdzie postawił jasno konieczność zlikwidowania liberum veto

Kim jest Konarski Stanisław znaczenie w Postać biografia K .