konserwatyzm co to jest
Definicja konserwatyzm: porządku społ.; k. rozpoczął się kształtować u schyłku XVIII w. pod wpływem.

Czy przydatne?

Definicja Konserwatyzm

Co to znaczy: ideologia społ.-polit., dążąca do zachowania istniejącego porządku społ.; k. rozpoczął się kształtować u schyłku XVIII w. pod wpływem doświadczeń rewolucji franc.; gł. artysty myśli konserwatywnej: E. Burke, J. de Maistre, K.L. von Haller; w XIX w. k. rozwijał się jako reakcja na radykalne ruchy społ. i polit.; konserwatyści zwracali uwagę na rolę tradycji, hierarchii społ. i wartości rel.; w Polsce myśl konserwatywna zaczęła rozwijać się u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej i w epoce napoleońskiej (J.K. Szaniawski); po 1831 gł. przedstawiciele k. to A.Z. Helcel, P. Popiel, A. Wielopolski; idee skrajnie zachowawcze głosił H. Rzewuski, nurt liberalno-konserwatywny reprezentował A.J. Czartoryski; odpowiedzią na upadek stworzenia styczniowego był program stańczyków; spory wpływ na pol. myśl konserwatywną miał brak państwa (część konserwatystów opowiadała się za ugodą z zaborcą)

Kim jest konserwatyzm znaczenie w Postać biografia K .