polskiego królestwa korona co to jest
Definicja Korona Królestwa Polskiego: dzielnicowego, ustalenie państwa pol.; zawierało ono w sobie.

Czy przydatne?

Definicja Korona Królestwa Polskiego

Co to znaczy: stosowane od XIV w., po przezwyciężeniu rozbicia dzielnicowego, ustalenie państwa pol.; zawierało ono w sobie postulat nienaruszalności terytorialnej i pełnego zjednoczenia ziem Królestwa i podkreślało powinności władcy wobec państwa, które przestawało być jego własnością. Po unii lubelskiej 1569 ustalenie ziem pol. w celu odróżnienia ich od terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego

Kim jest Korona Królestwa Polskiego znaczenie w Postać biografia K .