wewnętrznego bezpieczeństwa co to jest
Definicja Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Publicznego i MSW powołana w 1945 do zwalczania.

Czy przydatne?

Definicja Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Co to znaczy: formacja wojskowa podlegająca Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i MSW powołana w 1945 do zwalczania antykomunist. podziemia w pierwszych latach PRL. Rozwiązana w 1965

Kim jest Korpus Bezpieczeństwa znaczenie w Postać biografia K .