krucjaty co to jest
Definicja krucjaty: heretykami podejmowane pod patronatem papiestwa bądź monarchów świeckich z.

Czy przydatne?

Definicja Krucjaty

Co to znaczy: w średniow. wojny z muzułmanami i poganami, a również heretykami podejmowane pod patronatem papiestwa bądź monarchów świeckich z intencją walki za wiarę jako wojna święta przeciwko "niewiernym". Powodem I krucjaty było zajęcie Palestyny poprzez Turków Seldżuckich, którzy w odróżnieniu do poprzedników zaczęli utrudniać pielgrzymom dostęp do miejsc kultu chrześc. Na synodzie w Clermont (1095) papież Urban II wezwał do świętej wojny. Jako odpowiedź w 1096 wyruszyły dwie wyprawy: nieudana ludowa (zwł. chłopi dotknięci biedą i głodem) i rycerska (1096-99), która po trudach i ciężkich walkach zbudowała państwa chrześc. na Bliskim Wschodzie. Największym było lenne wobec papiestwa Królestwo Jerozolimskie i z czasem podległe mu hrabstwo Edessy, hrabstwo Trypolisu, księstwo Antiochii. Następne wyprawy organizowano w: 1147-49, 1189-92, 1202-04, 1217-21, 1228-29, 1248-50 i 1270. Przyniosły one sporo zmian w kulturze (zwł. rycerskiej), gospodarce - rozładowały częściowo głód ziemi u rycerstwa, zapewniły postęp ekon. miastom wł., ponadto dały start zakonom rycerskim; ostatecznie wobec wzrostu potęgi Turków, pomimo potężnych nakładów, nie przyniosły jednak Europejczykom trwałych nabytków terytorialnych. Mianem k. ustala się również między innymi wyprawy przeciwko Słowianom Połabskim, a zwł. rekonkwistę

Kim jest krucjaty znaczenie w Postać biografia K .