łużycka kultura co to jest
Definicja kultura łużycka: pomiędzy 1400 a 300 przed naszą erą obszary obecnej Polski (bez pn.-wsch.

Czy przydatne?

Definicja Kultura Łużycka

Co to znaczy: kultura archeologiczna w epoce brązu i epoce żelaza, objęła pomiędzy 1400 a 300 przed naszą erą obszary obecnej Polski (bez pn.-wsch. części), Łużyc, pn. Czech, Moraw i Słowacji. Cechy charakterystyczne: kremacja zwłok i pochówek w naczyniach grobowych (urnach), chów zwierząt, rybołówstwo, zbieractwo, gospodarka żarowa, ceramika o wysokim poziomie, odlewnictwo brązu, a w dalszym ciągu hutnictwo i kowalstwo żelaza, pierwsze osady obronne - w epoce żelaza (na przykład Biskupin), ustrój rodowy

Kim jest kultura łużycka znaczenie w Postać biografia K .