klemens metternich co to jest
Definicja Metternich Klemens von: min. spraw zagr. monarchii Habsburgów, opowiadał się za polityką.

Czy przydatne?

Definicja Metternich Klemens Von

Co to znaczy: książę, austr. polityk konserwatywny i dyplomata; od 1809 min. spraw zagr. monarchii Habsburgów, opowiadał się za polityką profranc. (przyczynił się do małżeństwa Napoleona I z Marią Ludwiką, córką cesarza Franciszka I); zwolennik równowagi sił i wzmocnienia pozycji Austrii w Europie; przeciwstawiał się liberalizmowi i ruchom wyzwoleńczym w Europie; od 1821 kanclerz; miał spory wpływ na decyzje kongresu wiedeńskiego; zapewnił Austrii hegemonię w Związku Niem. i we Włoszech; dążył do utrzymania w monarchii habsburskiej silnej władzy centr.; zacieśnił współpracę pomiędzy zaborcami Polski; 1846 wystąpił przeciwko ruchowi pol., oskarżony o sprowokowanie rabacji galicyjskiej; III 1848 zmuszony do dymisji, wyjechał do Anglii; 1851 powrócił do Wiednia

Kim jest Metternich Klemens von znaczenie w Postać biografia M .