narodnicy co to jest
Definicja narodnicy: reprezentantów interesów chłopów i drobnych wytwórców w społeczeństwie.

Czy przydatne?

Definicja Narodnicy

Co to znaczy: działacze ros. ruchu demokr. lat 1861-95; uważali się za reprezentantów interesów chłopów i drobnych wytwórców w społeczeństwie postfeudalnym; poszukiwali dróg niekapitalistycznego rozwoju Rosji; artystami ideologii narodnickiej byli: A.I. Hercen, N.G. Czernyszewski, P.Ł. Ławrow, M.A. Bakunin, P.N. Tkaczow

Kim jest narodnicy znaczenie w Postać biografia N .