socjalizm narodowy co to jest
Definicja narodowy socjalizm: Niemczech po I wojnie świat. (zobacz także NSDAP), będąca wyrazem.

Czy przydatne?

Definicja Narodowy Socjalizm

Co to znaczy: ideologia skrajnego nacjonalizmu i rasizmu powstała w Niemczech po I wojnie świat. (zobacz także NSDAP), będąca wyrazem frustracji po klęsce 1918. Głosiła konieczność ekspansji Niemiec i pozyskania nowych terenów w Europie (Lebensraum) z racji na ich niezbędność do wyżywienia narodu. Uznawała jednolity rasowo naród niem. za "naród panów" uprawniony do panowania nad światem. W pierwszym etapie miał on utworzyć mocne scentralizowane kraj podległe woli jednego "wodza", później powiększyć potencjał militarny, przestać użytkować się do ograniczeń traktatu wersalskiego, włączyć do Rzeszy wszystkich innych Niemców euro., na końcu podjąć ekspansję na wschód. Wiązało się to z założeniem, Iż Niemcy mają wrodzone predyspozycje do zajmowania nadrzędnej pozycji względem innych, "niższych" gatunków ludzi, wobec których użycie siły jest w pełni usprawiedliwione. By uzasadnić prawo "Aryjczyków" (którzy są artystami kultury) do rządzenia innymi rasami, odwoływano się do darwinizmu. Z kolei Żydów uznawano za "burzycieli kultury", zasługujących jedynie na zniszczenie

Kim jest narodowy socjalizm znaczenie w Postać biografia N .