robotniczy związek narodowy co to jest
Definicja Narodowy Związek Robotniczy: Ligi Narodowej; opowiadała się za szeroką autonomią.

Czy przydatne?

Definicja Narodowy Związek Robotniczy

Co to znaczy: partia robotn. zał. VI 1905 w Królestwie Pol. z inicjatywy Ligi Narodowej; opowiadała się za szeroką autonomią Królestwa Pol., i poprawą warunków pracy i płacy robotników; w trakcie rewolucji 1905-07 występowała przeciw strajkom; po 1907 wyzwoliła się spod wpływów endecji; VI 1920 połączyła się z Nar. Stronnictwem Robotników z byłego zaboru prus. w Nar. Partię Robotniczą; gł. działacze K. Popiel, A. Chądzyński

Kim jest Narodowy Związek Robotniczy znaczenie w Postać biografia N .