nauka społeczna kościoła co to jest
Definicja nauka społeczna Kościoła katolickiego: Leona XIII z 15 V 1891, podejmowała problem.

Czy przydatne?

Definicja Nauka Społeczna Kościoła Katolickiego

Co to znaczy: oficjalnie zapoczątkowana poprzez encyklikę Rerum novarum Leona XIII z 15 V 1891, podejmowała problem rozwiązania kwestii społ. (robotn.), który nabrzmiał w XIX w., wykorzystując poprzedni majątek takich prekursorów katol. myśli i praktyki społ., jak A. F. Ozanam, R. de La Tour du Pin, A. de Mun (Francja), ks. A. Kolping, bp W. Ketteler (Niemcy), K. Vogelsang (Austria). Uznawała ona, Iż pracę ludzką należy oceniać wg zasad sprawiedliwości, a nie jak wyrób, Iż każdy człowiek posiada naturalne prawo własności prywatnej, a własność ta jest fundamentem bytu rodziny. Na posiadających ciąży jednak wymóg zastosowania zebranych dóbr także dla dobra innych. Kraj powinno bronić praw i interesów wszystkich, w najwyższym stopniu jednak najsłabszych, a więc robotników, kobiet i dzieci. Ono także powinno przeciwdziałać bezrobociu, ustalać długość czasu pracy, zakazywać pracy w święta, pilnować, by umowy o pracę zawierano odpowiednio z zasadami sprawiedliwości społ., by warunki pracy nie uwłaczały godności osoby ludzkiej. Robotnicy z kolei mają naturalne prawo zrzeszania się w związki grupujące lub samych robotników, lub robotników wspólnie z pracodawcami. Pracownicy i pracodawcy we wzajemnych relacjach powinni kierować się zasadami ludzkiej solidarności, zgodnej z etyką chrześc. Innymi słowami n.s.K.k. wypowiada się przeciw walce klas, a za ich współpracą i współdziałaniem

Kim jest nauka społeczna Kościoła znaczenie w Postać biografia N .