ursyn julian niemcewicz co to jest
Definicja Niemcewicz Julian Ursyn: Rycerskiej, poseł na Sejm Czteroletni (od 1790), należał do.

Czy przydatne?

Definicja Niemcewicz Julian Ursyn

Co to znaczy: poeta, działacz polit. i kulturalny; wychowanek Szkoły Rycerskiej, poseł na Sejm Czteroletni (od 1790), należał do stronnictwa patriotycznego; w insurekcji 1794 adiutant T. Kościuszki; w latach 1796-1802 przebywał w Stanach Zjedn.; czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk, od 1826 prezes; w 1831 redagował uchwałę sejmu powstańczego o detronizacji Mikołaja I jako króla Polski, poźniej wysłany poprzez Rząd Nar. z misją dyplomatyczną do Anglii, od 1833 w Paryżu, związany z Hotelem Lambert; autor między innymi Powrotu posła, pierwszej polskiej komedii polit. wystawianej w latach Sejmu Wielkiego, Śpiewów historycznych, które w XIX w. odegrały olbrzymią rolę w nauki hist. społeczeństwa pol. (35 wydań od 1816) i pamiętników

Kim jest Niemcewicz Julian Ursyn znaczenie w Postać biografia N .