demokratyczna republika co to jest
Definicja Niemiecka Republika Demokratyczna: okupacyjnej we wsch. Niemczech. NRD powstała 7 X 1949.

Czy przydatne?

Definicja Niemiecka Republika Demokratyczna

Co to znaczy: kraj komunist. stworzone na terenie radz. strefy okupacyjnej we wsch. Niemczech. NRD powstała 7 X 1949 w odpowiedzi na utworzenie RFN. Rządziła w niej partia komunist. SED. Etapowo przejmowała kompetencje radz. władz okupacyjnych, a w dalszym ciągu przełamywała izolację międzynar. Była w najwyższym stopniu rozwiniętym gospodarczo państwem bloku komunist., jednak kosztem olbrzymich zaniedbań w sferze ochrony środowiska naturalnego. NRD była członkiem RWPG i Układu Warszawskiego. Jeden z w najwyższym stopniu policyjnych państw Europy, o silnie ograniczonych prawach człowieka. Załamała się w konsekwencji ogólnego kryzysu tak zwany mechanizmu socjalist., w tym w szczególności polityki M. Gorbaczowa. Straciła sposobność egzystencji z chwilą otwarcia muru berlińskiego (1989). Z powodu po wprowadzeniu w VII 1990 unii walutowej, gosp. i społecznej z RFN została oficjalnie włączona do Republiki Federalnej Niemiec 3 X 1990

Kim jest Niemiecka Republika znaczenie w Postać biografia N .