friedrich nietzsche co to jest
Definicja Nietzsche Friedrich: koncepcję woli mocy i przewartościowanie obowiązujących wartości.

Czy przydatne?

Definicja Nietzsche Friedrich

Co to znaczy: niem. filozof głoszący elitaryzm, ideał "nadczłowieka", koncepcję "woli mocy" i przewartościowanie obowiązujących wartości. Twierdził, Iż wszystkie działania ludzkie sprowadzają się do dążenia do władzy. Głosił relatywizm moralny. Uznawał dwa rodzaje moralności - moralność panów i moralność niewolników. Demokracja wywodząca się z chrześcijaństwa, a przedtem z tradycji żydowskich była, jego zdaniem, sprzeczna z naturą, bo naturalna jest nierówność ludzi. Zadaniem ludzkości jest wytworzenie "nadczłowieka". Idee te legły u podstaw poglądów faszystowskich

Kim jest Nietzsche Friedrich znaczenie w Postać biografia N .