niewolnictwo co to jest
Definicja niewolnictwo: ludności stanowi własność innej ekipy osób albo instytucji, które mogą bez.

Czy przydatne?

Definicja Niewolnictwo

Co to znaczy: zdarzenie społ. opierające na tym, Iż pewna warstwa ludności stanowi własność innej ekipy osób albo instytucji, które mogą bez przeszkód nimi dysponować. Znane od staroż., gdzie gł. źródłem n. były wojny (jeńcy), występowała również niewola za długi, zniesiona w Atenach w 594 przed naszą erą ( Solon), a w Rzymie w 326 przed naszą erą Początkowo niewolnicy byli domownikami właściciela i za jego zgodą mogli zakładać rodzinę. Potem zatrudniano ich w szczególnie ciężkich uwarunkowaniach (na przykład kopalnie), w rzemiośle i rolnictwie i masowo jako służbę domową. N. rozpowszechniło się zwł. w staroż. Grecji w V i IV w. przed naszą erą, potem w krajach hellenistycznych. Szczytowy moment rozwoju n. w staroż. Rzymie nastąpił od końca III w. przed naszą erą i był związany ze zwycięskimi wojnami. Zatrudniano ich w pierwszej kolejności w rolnictwie i traktowano jako narzędzia "mówiące". Specyficzną grupę niewolników stanowili gladiatorzy. Położenie niewolników rzym. było gorsze niż gr. (między innymi pan mógł zabić niewolnika, na co nie zezwalało prawo w Grecji). Stąd wynikały masowe bunty niewolników ( Spartakus). Wobec zaprzestania wojen zdobywczych nastąpił przyrost ceny niewolników i gospodarka rolna zaczęła przechodzić w ręce kolonów. W średniow. n. występowało zwł. w państwach muzułmańskich, bo w Europie zwalczane poprzez Kościół zostało zastąpione poprzez poddaństwo zw. niewolą chłopską, jednak i tu nie zanikło całkiem. W dobie nowoż. nastąpił rozrost niewolnictwa jako siły roboczej na plantacjach amer., w oparciu o masowy wywóz czarnej ludności Afryki. Nareszcie XVIII w. n. w swoich koloniach zniosła Francja, a w XIX w. W. Brytania (1833) i USA (1863). Spore znaczenie dla stopniowego wygasania niewolnictwa mia- ło podjęcie poprzez flotę bryt. już w pocz. XIX w. walki z handlem niewolnikami. W państwach arab. prawnie usankcjonowane n. występowało jeszcze w poł. XX w

Kim jest niewolnictwo znaczenie w Postać biografia N .