solidarność nszz co to jest
Definicja NSZZ Solidarność : społ. w państwach komunist. Powstał w Gdańsku 17 IX 1980 z powodu.

Czy przydatne?

Definicja Nszz "solidarność"

Co to znaczy: pierwszy niezależny związek zawodowy i zarazem ogromny ruch społ. w państwach komunist. Powstał w Gdańsku 17 IX 1980 z powodu masowych strajków robotn. na Wybrzeżu latem 1980, które błyskawicznie ogarnęły cały państwo. Tymczasową władzą 9,5-milionowego ruchu została Krajowa Komisja Porozumiewawcza z L. Wałęsą na czele. Pierwszy moment legalnego działania "Solidarności" do 13 XII 1981 charakteryzowały nieustanne konflikty z rządem prowokowane normalnie celowo poprzez Służbę Bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego, pomimo internowania wielu liderów, związek działał nadal w podziemiu, organizując liczne strajki i manifestacje. Ponownie zalegalizowany wskutek określeń "Okrągłego Stołu", wiosną 1989 osiągnął wielki efekt wyborczy 4 VI 1989, przejmując etapowo władzę w państwie. Ze związku wyłoniło się wówczas kilka partii polit., rozpraszając dotychczasowe poparcie społ. Odbudowana "Solidarność" nie odzyskała swego pierwotnego masowego charakteru, pozostając drugim pod względem liczebności związkiem zawodowym wspierającym przegrane w wyborach 1993 partie prawicy. Jest kluczowym trzonem powołanej w 1996 Akcji Wyborczej Solidarność. Zobacz także sierpień 1980

Kim jest NSZZ Solidarność znaczenie w Postać biografia N .