radykalny narodowo obóz co to jest
Definicja Obóz Narodowo-Radykalny: młodych działaczy nar., zwł. warsz. skupionych wokół pisma.

Czy przydatne?

Definicja Obóz Narodowo-Radykalny

Co to znaczy: ugrupowanie skrajnie prawicowe utworzone IV 1934 poprzez młodych działaczy nar., zwł. warsz. skupionych wokół pisma "Sztafeta", a krytykujących zbyt oportunistyczną, ich zdaniem, politykę Stronnictwa Narodowego. Kierownictwo ONR objął J. Mosdorf. ONR głosił program państwa wzorowanego na wł. faszyzmie; propagował nar. ustrój gosp., opierający na wywłaszczeniu przedsiębiorstw należących do obcych kapitalistów (zwł. Żydów), na upowszechnieniu średnich i małych warsztatów pracy. W tym celu miały być rozparcelowane majątki ziemskie. Pełnię praw mieli mieć jedynie dziedzice cywilizacji polskiej. ONR wyraźnie dążył do przełomu wzorowanego na faszyzmie wł. Organizował pogromy Żydów, pikietowanie sklepów, ataki na zgromadzenia robotn. Jawnym ONR naprawdę kierowała sekretna Organizacja Polska, za którą stał jeszcze bardziej utajniony Zakon Narodowy. ONR został oficjalnie rozwiązany po zamachu na min. B. Pierackiego w VII 1934, bo władze sanacyjne niesłusznie podejrzewały ONR o ten zamach. Od tego momentu działał nielegalnie do wojny, podzielony od przełomu 1934/35 na ONR - ABC i ONR - Falangę

Kim jest Obóz Narodowo-Radykalny znaczenie w Postać biografia O .