polski wielkiej obóz co to jest
Definicja Obóz Wielkiej Polski: inicjatywy R. Dmowskiego w celu zebrania prawicowych przeciwników.

Czy przydatne?

Definicja Obóz Wielkiej Polski

Co to znaczy: nacjonalistyczna organizacja polit. powołana w XII 1926 z inicjatywy R. Dmowskiego w celu zebrania prawicowych przeciwników sanacji i oddziaływania na masy w duchu ideologii nar. Popularna zwł. w Wielkopolsce, na Pomorzu i miastach uniwersyteckich. Nawiązywała do zasad faszyzmu wł., rozwiązanie problemów gosp. wynikających z wielkiego kryzysu widziała w zwiększonej ingerencji państwa, które powinno określać kierunki rozwoju ekon. odpowiednio z interesami narodu. Organizowała tak zwany getto ławkowe, a więc bojkot i bicie studentów żyd. na wyższych uczelniach. W 1932 wykorzystując kryzys gosp. OWP organizował antyżydowskie wystąpienia chłopów, zwł. w okresie targów, a również akcje antyniemieckie. Rozbijał zgromadzenia BBWR. Etapowo wyrósł na najmocniejszą organizację polit. w państwie (szacowano ją na 250 tys. czł.). W III 1933 zaniepokojone władze aresztowały kierownictwo OWP i zakazały jego działalności

Kim jest Obóz Wielkiej Polski znaczenie w Postać biografia O .