okupacja niemiec 1945 co to jest
Definicja okupacja Niemiec po 1945: bezwarunkowej kapitulacji poprzez jej przedstawicieli w maju.

Czy przydatne?

Definicja Okupacja Niemiec Po 1945

Co to znaczy: po klęsce militarnej Trzeciej Rzeszy i podpisaniu bezwarunkowej kapitulacji poprzez jej przedstawicieli w maju 1945 r. terytorium Niemiec zostało podzielone na konferencji pokojowej w Poczdamie, której uchwały ogłoszono 2 VII 1945 r. Okupowane Niemcy miały zostać poddane demilitaryzacji, denazyfikacji, demonopolizacji gospodarki i demokratyzacji życia polit. Układ potwierdził istniejący już de facto od maja 1945 r. podział Niemiec na strefy okupacyjne zarządzane poprzez zwycięskie państwa: USA, ZSRR, W. Brytanię i Francję. Od 1949 zach. władze okupacyjne zaczęły etapowo przekazywać swe uprawnienia rządowi Republiki Federalnej Niemiec, z kolei władze radzieckie rządowi Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Tym niemniej wojska mocarstw pozostały nadal w regionie Niemiec poprzez dalszych kilkadziesiąt lat - w RFN przez wzgląd na wejściem tego państwie do NATO, a w NRD przez wzgląd na wstąpieniem tego państwa do Układu Warszawskiego

Kim jest okupacja Niemiec po 1945 znaczenie w Postać biografia O .