okupacja niemiecka ziemiach co to jest
Definicja okupacja niemiecka na ziemiach polskich 1939-1945: woj. poznańskie, pomorskie, śląskie.

Czy przydatne?

Definicja Okupacja Niemiecka Na Ziemiach Polskich 1939-1945

Co to znaczy: pozyskane tereny podzielono 8 X 1939 na wcielone do Rzeszy (woj. poznańskie, pomorskie, śląskie, przewarzająca część łódzkiego, połowa warsz.), z których wysiedlano Polaków, a osiedlano Niemców, i utworzone 26 X 1939 Generalne Gubernatorstwo, które miało być rezerwuarem siły roboczej dla III Rzeszy. Na czele GG postawiono H. Franka. Politykę okupanta charakteryzowały: germanizacja ludności polskiej - zmuszanie do podpisywania tak zwany volkslisty, połączone z łapankami przymusowe wywózki na roboty do Niemiec, wykorzystywanie zasady odpowiedzialności zbiorowej (masowe rozstrzeliwanie zakładników), likwidacja inteligencji (w tym wywóz do obozów koncentracyjnych profesorów UJ), zakaz szkół wyższych i średnich dla Polaków. Od wiosny 1940 przystąpiono do tworzenia obozów koncentracyjnych (pierwszy w Oświęcimiu) będących naprawdę obozami wyniszczania katorżniczą robotą i głodem, i do organizowania zamkniętych dzielnic żyd. (gett). Rolnicy zobowiązani zostali do obowiązkowych dostaw żywności. W 1943 przystąpiono do likwidacji gett i masowego niszczenia ludności żyd

Kim jest okupacja niemiecka na znaczenie w Postać biografia O .