zjednoczonych narodów co to jest
Definicja Organizacja Narodów Zjednoczonych: na konferencji w San Francisco (od 25 IV 1945). Za jej.

Czy przydatne?

Definicja Organizacja Narodów Zjednoczonych

Co to znaczy: powszechna organizacja międzynar. suwerennych krajów zał. na konferencji w San Francisco (od 25 IV 1945). Za jej fundamentalne cele w Karcie ONZ podpisanej 26 VI 1945 uznano między innymi: utrzymanie pokoju, ochronę praw człowieka, wspieranie rozwoju narodów świata. Główne organy ONZ to Zebranie Ogólne, gdzie każde kraj ma jeden głos, i zbierająca się wiele częściej i naprawdę decydująca o większości spraw Porada Bezpieczeństwa składająca się z 5 stałych członków (USA, Rosja, Francja, W. Brytania, Chiny) i 10 wybieranych na 2-letnie kadencje. Ponadto w ONZ pracują: Porada Gosp.-Społ., Porada Powiernicza, Międzynar. Trybunał Sprawiedliwości i kierujący bieżące kwestie Sekretariat ONZ kierowany poprzez sekretarza generalnego wybieranego na 5 lat poprzez Zebranie Ogólne. Pierwszym sekr. generalnym został Norweg Trygve Lie (do 1952), następnymi byli Szwed Dag Hammarskjld (do1961), Birmańczyk U Thant (do 1971), Austriak Kurt Waldheim (do 1981), Peruwiańczyk Javier Prez de Cullar (do 1991), Egipcjanin Butros Gali (do 1996), Ghandyjczyk Kofi Annan (od 1997). Wojska państw członkowskich z mandatu ONZ brały udział w wielu akcjach mających na celu rozgraniczenie stron walczących (zwł. na Bliskim Wsch.)

Kim jest Organizacja Narodów znaczenie w Postać biografia O .