organizacja co to jest
Definicja Organizacja Nie : 1944 w przewidywaniu konieczności rozwiązania Armii Krajowej. Obliczona.

Czy przydatne?

Definicja Organizacja "nie"

Co to znaczy: organizacja konspiracyjna tworzona z inicjatywy KG AK od IV 1944 w przewidywaniu konieczności rozwiązania Armii Krajowej. Obliczona była na działania długoplanowe. Miała prowadzić propagandę, wywiad, kontrwywiad, dywersję polit., przenikanie do władz i instytucji tworzonych poprzez komunistów, lecz unikać bezpośredniej walki zbrojnej niezależnie od samoobrony. Utworzono ją na początku na Kresach Wschodnich. Dowódcą L. Okulicki. Po stworzeniu warszawskim, kiedy przewarzająca część osób przewidzianych do działania w niej została zdekonspirowana, odbudowywana na nowo. Po procesie szesnastu zdecydowano się na formalne jej rozwiązanie 7 V 1945

Kim jest Organizacja Nie znaczenie w Postać biografia O .