lutowy patent co to jest
Definicja patent lutowy: liberałów poprzez Franciszka Józefa I; na jego mocy powołano dwuizbowy.

Czy przydatne?

Definicja Patent Lutowy

Co to znaczy: akt prawny o charakterze konstytucji wydany z inspiracji liberałów poprzez Franciszka Józefa I; na jego mocy powołano dwuizbowy parlament ogólnoaustr. (porada Państwa) w składzie: Izby Poselskiej (złożonej z delegatów sejmów krajowych) i Izby Panów ( wiryliści i nominowani poprzez cesarza); wprowadził zasadę równości wobec prawa, wolności sumienia i wyznania; ograniczał uprawnienia sejmów krajowych na rzecz Porady Państwa; cesarz miał decyzyjny wpływ na władzę ustawodawczą i wykonawczą; p.l. stanowił próbę powrotu do mechanizmu centralistycznego w monarchii habsburskiej

Kim jest patent lutowy znaczenie w Postać biografia P .