nauk akademia polska co to jest
Definicja Polska Akademia Nauk: powołana 30 X 1951 (z połączenia Polskiej Akademii Zdolności i.

Czy przydatne?

Definicja Polska Akademia Nauk

Co to znaczy: wzorowana na Akademii Nauk ZSRR organizacja naukowa powołana 30 X 1951 (z połączenia Polskiej Akademii Zdolności i Warsz. Tow. Naukowego) teoretycznie w celu koordynowania badań, a naprawdę także kontrolowania ich w wielu dziedzinach. Aktualnie prowadzi także badania we własnych placówkach, kształci kadry naukowe, prowadzi działalność wydawniczą, organizuje współpracę międzynar

Kim jest Polska Akademia Nauk znaczenie w Postać biografia P .