narodowej jedności rada co to jest
Definicja Rada Jedności Narodowej: Rządu jako przedstawicielstwo pol. ugrupowań polit. i ciało.

Czy przydatne?

Definicja Rada Jedności Narodowej

Co to znaczy: porada złożona z 17 osób powołana 9 I 1944 poprzez Delegata Rządu jako przedstawicielstwo pol. ugrupowań polit. i ciało doradcze (następczyni Krajowej Reprezentacji Politycznej). Weszły do niej Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe, PPS-WRN i 5 mniejszych ugrupowań. Przewodniczącym był K. Pużak z PPS-WRN. Rozwiązała się 1 VII 1945

Kim jest Rada Jedności Narodowej znaczenie w Postać biografia R .