rada wzajemnej pomocy co to jest
Definicja Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej: poprzez ZSRR, Bułgarię, Czechosłowację, Polskę.

Czy przydatne?

Definicja Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Co to znaczy: ekon. organizacja krajów komunist. założona 25 I 1949 poprzez ZSRR, Bułgarię, Czechosłowację, Polskę, Rumunię, Węgry. W dalszym ciągu dołączyły również Albania, NRD, Mongolia, Kuba i Wietnam. Przewidywała "podział zadań" i produkcji przemysłowej i rolniczej pomiędzy członków RWPG. Nie powiodło się jednak przeprowadzić autentycznej integracji ekon. wymienionych państw między innymi z braku waluty wymienialnej w transakcjach pomiędzy członkami Porady. Wspólnie z dezintegracją polit. bloku komunist. nastąpił także spadek zamiany handlowej między krajami RWPG, zlikwidowanej ostatecznie w 1991

Kim jest Rada Wzajemnej Pomocy znaczenie w Postać biografia R .