sejmowy co to jest
Definicja sąd sejmowy: poprzez sejm walny do rozpatrzenia największych zbrodni (na przykład zdrady.

Czy przydatne?

Definicja Sąd Sejmowy

Co to znaczy: 1. w Rzeczypospolitej szlacheckiej trybunał powoływany poprzez sejm walny do rozpatrzenia największych zbrodni (na przykład zdrady arian w okresie wojny 1655-60, ateizmu w 1689); 2. trybunał konstytucyjny Królestwa Pol. (składał się z senatorów, utworzony w celu sądzenia zbrodni stanu); 1828 rozpatrywał w Warszawie pod przewodnictwem P. Bielińskiego sprawę przywódców Tow. Patriotycznego (1) i innych zbrodni stanu i wydał ?Xagodne wyroki

Kim jest sąd sejmowy znaczenie w Postać biografia S .