narodów samostanowienie co to jest
Definicja samostanowienie narodów: prawo narodów do decydowania o swoim losie, statusie i ustroju.

Czy przydatne?

Definicja Samostanowienie Narodów

Co to znaczy: jedna z fundamentalnych zasad prawa międzynar. uznająca prawo narodów do decydowania o swoim losie, statusie i ustroju. Wywodziła się z proklamacji rewolucji franc. 1790, powtórzona poprzez rewolucję ros. 1917 i Czternaście punktów T. W. Wilsona 1918. Oficjalnie uznana w Karcie ONZ w 1945

Kim jest samostanowienie narodów znaczenie w Postać biografia S .