kazimierz sapieha co to jest
Definicja Sapieha Kazimierz Jan: przywódców obozu Sapiehów sprawującego hegemonię na Litwie w.

Czy przydatne?

Definicja Sapieha Kazimierz Jan

Co to znaczy: syn Pawła, hetman polny (1681) i w. litew. (1682), jeden z przywódców obozu Sapiehów sprawującego hegemonię na Litwie w latach 1684-1700. Buta Sapiehów doprowadziła do wojny domowej, gdzie część magnaterii litew. poparta poprzez szlachtę pokonała wojska sapieżyńskie pod Olkiennikami (1700). Po wkroczeniu wojsk szwedz. Sapieha opowiedział się za Karolem XII (1703). Później pogodzony z królem Augustem II uzyskał na powrót urzędy. Wycofał się z życia polit. w 1708

Kim jest Sapieha Kazimierz Jan znaczenie w Postać biografia S .