scholastyka co to jest
Definicja scholastyka: zorientowany na rozumowe dowodzenie prawd wiary chrześcijańskiej. Nie licząc.

Czy przydatne?

Definicja Scholastyka

Co to znaczy: czołowy nurt zachodnioeur. filozofii i teologii w średniow. zorientowany na rozumowe dowodzenie prawd wiary chrześcijańskiej. Nie licząc doświadczenie opierano się z jednej strony na autorytecie Biblii i myślicieli chrześc., z drugiej zaś na spuściźnie Arystotelesa, zwł. logice (stąd nazwa s. jako tego, co nauczane jest w szkole). Charakterystyczną metodą wykładu wiedzy (podręcznikiem) w s. były tak zwany summy teologiczne ujmujące całość jakiejś dziedziny teologii. Zobacz także Abelard; Tomasz z Akwinu; Ockham

Kim jest scholastyka znaczenie w Postać biografia S .