co to jest
Definicja SD: Początkowo nieliczna, po objęciu szefostwa poprzez R. Heydricha nastąpił przyrost jej.

Czy przydatne?

Definicja Sd

Co to znaczy: partyjna służba bezpieczeństwa NSDAP wchodząca w skład SS. Początkowo nieliczna, po objęciu szefostwa poprzez R. Heydricha nastąpił przyrost jej znaczenia. W 1939 weszła w skład Gł. Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) jako trzon dwóch departamentów - wywiadu na państwo i wywiadu zagr. (szef W. Schellenberg). W aparacie policyjnym Rzeszy tworzyła superorganizację nadzorującą pracę policji polit. gestapo i kryminalnej (kripo). Po zamachu 1944 na Hitlera SD podporządkowano wojsk. wywiad i kontrwywiad Abwehrę

Kim jest SD znaczenie w Postać biografia S .