galicyjski krajowy sejm co to jest
Definicja Sejm Krajowy Galicyjski: 1861-1914, obradował we Lwowie; składał się z 161 posłów: 12.

Czy przydatne?

Definicja Sejm Krajowy Galicyjski

Co to znaczy: organ ustawodawczy autonomicznych władz w Galicji w latach 1861-1914, obradował we Lwowie; składał się z 161 posłów: 12 posłów-wirylistów wchodzących z urzędu i 149 posłów wybieranych w systemie kurialnym (w tym 44 przedstawicieli ziemian, 23 miast, 74 wsi), kurie wyborcze; do jego kompetencji należały kwestie kultury krajowej, samorządu, szkolnictwa i robót publicznych; obradom przewodniczył mianowany poprzez cesarza marszałek krajowy; ustawy S.K.G. wymagały sankcji cesarskiej

Kim jest Sejm Krajowy Galicyjski znaczenie w Postać biografia S .