warszawskiego księstwa sejm co to jest
Definicja Sejm Księstwa Warszawskiego: ustawodawczych działający na mocy konstytucji Księstwa Warsz.

Czy przydatne?

Definicja Sejm Księstwa Warszawskiego

Co to znaczy: najwyższy organ przedstawicielski o kompetencjach ustawodawczych działający na mocy konstytucji Księstwa Warsz. z 1807; jego kompetencje ograniczono na rzecz władzy wykonawczej; składał się z senatu (18 senatorów: 6 biskupów, 6 wojewodów i 6 kasztelanów) i izby poselskiej (60 posłów szlacheckich wybieranych na sejmikach powiatowych i 40 deputowanych wybieranych poprzez zebrania gminne); w 1809 po przyłączeniu departamentów galic. izba poselska liczyła 166 posłów (i 13 czł. Porady Stanu z głosem stanowczym w obradach sejmowych); kadencja posłów i deputowanych trwała 9 lat (co 3 lata odnawiano 1/3 składu izby poselskiej); sejm zbierał się co 2 lata, obrady trwały 15 dni; sejm zebrał się w 1809 i 1811 (sesje zwykłe) i w 1812 sesja wyjątkowa; miał prawo ustalania wysokości podatków, dokonywania zmian w prawie cywilnym, karnym i w systemie monetarnym; inicjatywa ustawodawcza przysługiwała monarsze i Radzie Stanu

Kim jest Sejm Księstwa Warszawskiego znaczenie w Postać biografia S .